Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรโครงการ kk5 ร่วมใจสร้างวินัยจราจร และเกียรติบัตรรางวัลวรรณกรรมดอกเสลา

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ kk5 ร่วมใจสร้างวินัยจราจร กิจกรรม "Photo Voice" กิจกรรม "ตกแต่งหมวกนิรภัย" ประกาศนโยบายส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวด "รางวัลวรรณกรรมดอกเสลา"

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page