Banphai School


World Class Standard Schoolมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖

     วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบถ้วยรางวัลให้กับเด็กชายซาโตรุ สุทธิพจน์ คาเนดะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ไฟล์ท B การแข่งขันกอล์ฟการกุศล และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุมศึกษา

[ภาพกิจกรรม]