Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีมอบเกียรติบัตรประกวดดนตรีไทยและมอบเหรียญรางวัลกีฬายกน้ำหนัก

     วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘  ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

[ภาพกิจกรรม]