Banphai School


World Class Standard Schoolงานแถลงข่าวการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

     วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓  ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มิถุนายน โดยโรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมชั้น ๒๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

[ภาพกิจกรรม]