Banphai School


World Class Standard Schoolการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

     วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่  ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ และจิตอาสา ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [พิธีเปิด] [พิธีปิด] [กิจกรรม]