Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page