Banphai School


World Class Standard Schoolวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]