Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]