Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรตอบปัญหาความรู้สุขภาพ

     วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันตอบปัญหาความรู้สุขภาพ "อัจฉริยะเยาวชน คนสุขภาพ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page