Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๒

    วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๒ และพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]