Banphai School


World Class Standard Schoolมอบของช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม

     วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง ร่วมกับ VRC ซาวด์แอนด์ไลท์ มอบของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

[ภาพกิจกรรม]