Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

     วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page