Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 57

       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรสอบโควตารับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

(คลิกชมภาพกิจกรรม)

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page