Banphai School


World Class Standard Schoolมอบดอกไม้ให้กำลังใจตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

     วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้กำลังใจคณะคุณครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

[ภาพกิจกรรม]