Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวงโยธวาทิต

 

      วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รับมอบถ้วยรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมประกวด The 11th Thailand Indoor Marching Competition 2019 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  

[ภาพกิจกรรม]