Banphai School


World Class Standard Schoolมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทำดีมีทุนการศึกษา”

     วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "ทำความดี มีทุนการศึกษา" ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับประเทศ ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๔๑๐ ทุน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]