Banphai School


World Class Standard Schoolเชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563

     วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "เชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีโดย ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ภาพกิจกรรม]