Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรกิจกรรมศิลปะ

     วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กล่าวชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปะ ประจำปี 2563

[ภาพกิจกรรม]