Banphai School


World Class Standard Schoolค่ายคอมพิวเตอร์วิชาการ ครั้งที่ 2

     วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์วิชาการ ครั้งที่ 2 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่-น้อง วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (ISC) ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

[ภาพกิจกรรม]