Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรเข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น

    
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลกำกับนักเรียนเข้าแถวและนักเรียนที่เข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น ประจำเดือนมกราคม 25654

[ภาพกิจกรรม]