• Academic1

ค่ายศิลปะ

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะ ART CAMP K.K.5 ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook