• Academic1

มอบเกียรติบัตรเข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น เดือนกุมภาพันธ์

     วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลกำกับนักเรียนเข้าแถวและนักเรียนที่เข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook