• Academic1

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

    
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านไผ่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะ เจ้าหน้าที่ กกต. ประจำจังหวัดขอนแก่น กกต.ประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และผู้ร่วมโครงการ ร่วมเดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ (Big Day) โดยนายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook