• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

สอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6

     วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 43

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook