• Academic1

สอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6

     วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 43

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook