• Academic1

พิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น

     วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมนายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมพิธีเปิดการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานและตำบลในเมือง โดยนายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook