• 10
  • 11
  • s14
  • s15
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

พิธีมอบงานของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

     วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook