• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

พิธีมอบงานของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

     วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook