• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

     วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางหัทกานต์  นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย พร้อมคณะคุณครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 9,040 บาท และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook