• Academic1

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

     วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางหัทกานต์  นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย พร้อมคณะคุณครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 9,040 บาท และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook