• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสอบสมรรถภาพ ป.6 ปีการศึกษา 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลในการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook