• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และคณะผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาผูกข้อมือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook