• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

มอบรางวัลการประกวดห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่กำกับดูแลห้องและได้รับรางวัล การประกวดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

[ภาพกิจกรรม]

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook