• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ห้องเขียนสีเขียว และความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ต่อด้วยมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook