• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ โดยนายสิทธิพล  พหลทัพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ  นายสมนึก  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา  นายสุวิทย์  นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา  และนายอรุณ  ชาวกล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา เป็นกรรมการการประเมิน

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook