• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

มอบเกียรติบัตรด้านความรับผิดชอบและมอบเกียรติบัตรทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านความระบผิดชอบ และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลกำกับนักเรียนเข้าแถวและนักเรียนที่เข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธงดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook