Banphai School


World Class Standard Schoolมอบทุนการศึกษามูลนิธิมงคลสารวิสุทธิอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2557


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มูลนิธิมงคลสารวิสุทธิอนุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

[คลิกชมภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page