• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ต้อนรับครูย้ายเข้าใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนบ้านไผ่ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคาร และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสุลักษณ์ บุญนา ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านไผ่ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook