• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ติดตามความพร้อมการสอบเข้า ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสดใส  สวัสดิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook