• Academic1

วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายธีระศักดิ์  แก้วหย่อง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมนายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา)

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook