สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายมาลัย เครื่องราชสักการะ (จุดเครื่องทองน้อย) และถวายคำสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook