• 1. โครงการแกล้งดิน
  1. โครงการแกล้งดิน
 • 2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
  2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
 • 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
  3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
 • 4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
  5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
  6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
 • 7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • 8. โครงการฝนหลวง
  8. โครงการฝนหลวง
 • 9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
  9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
 • รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
 • กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564
  กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564

ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet โดย ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook