มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ประจำปี 2564 โดย ดร.สิทธิพล  พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1]  [ภาพชุด 2]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook