• 1. โครงการแกล้งดิน
  1. โครงการแกล้งดิน
 • 2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
  2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
 • 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
  3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
 • 4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
  5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
  6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
 • 7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • 8. โครงการฝนหลวง
  8. โครงการฝนหลวง
 • 9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
  9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
 • รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
 • กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564
  กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ประจำปี 2564 โดย ดร.สิทธิพล  พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1]  [ภาพชุด 2]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook