มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1]  [ภาพชุด 2]  [ภาพชุด 3]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook