• 1. โครงการแกล้งดิน
  1. โครงการแกล้งดิน
 • 2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
  2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
 • 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
  3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
 • 4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
  5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
  6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
 • 7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • 8. โครงการฝนหลวง
  8. โครงการฝนหลวง
 • 9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
  9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 14 ต.ค.64
 • รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
  รับวัคซีน Pfizer 16 ต.ค.64
 • กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564
  กำหนดการ ปิด-เปิดเรียน 1/2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day) ประจำปี 2564 ซึ่งวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ณ บริเวณเสาธงชาติ โรงเรียนบ้านไผ่
 ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook