ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ที่ได้ลำดับสำรอง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียน Premium) ปีการศึกษา 2566

  • Register
  • s15
  • s14

ตรวจคัดกรอง ATK ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ เข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้รับการตรวจโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook