กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร แนะแนวศึกษาต่อ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook