มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกิจกรรมม่วงขาวดีไซนอร์

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตร กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา  ใสกลาง ได้กระทำความดีโดยเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ ตามโครงการของหายแล้วได้คืน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมม่วงขาวดีไซนอร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook