มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ม.2

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายภควรรณ  ขันคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตร กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook