มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ม.1

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายพจนา  โสภาชัย  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook