วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมนางกิ่งทอง  เชื้อทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอาภรณ์  โจมศรี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลและงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคม และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook