มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ม.4

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตร กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook