• 10
  • 11
  • s14
  • s15
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00น. นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ โดยโรงพยาบาลบ้านไผ่ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook